Gå till huvudinnehållet

Hjälpcenter

Instruktioner för mötesledare

Nedan finner du instruktioner för hur man anordnar möten med FreeConferenceCall.com. För mer information, delta på live träning, gå till www.freeconferencecall.com/support för att chatta live med kundservice 24/7, e-posta support@freeconferencecall.com eller ring (844) 844-1322.
Ljudkonferenser

Ett konferenssamtal är det enklaste sättet att samla en grupp.

Hur man skickar inbjudningar

Det finns flera sätt att bjuda in deltagare till ett möte.

Inbjudan online eller via e-post
För att skicka en inbjudan online eller via e-post:

 1. Logga in på ditt FreeConferenceCall.com-konto.
 2. Klicka på Bjud in nedanför dina mötesuppgifter.
 3. Klicka på Kopiera till urklipp eller bjud in via e-post för att dela ut mötesuppgifter på egen hand. Eller, expandera vyn för att slutföra mötesdetaljerna, lägg till deltagarnas e-postadresser och klicka på Bjud in.

Google Kalender
För inbjudan via Google Kalender:

 1. Hämta FreeConferenceCall.com Google Kalender™ tillägg och följ instruktionerna. Skapa en händelse eller redigera en befintlig bokning i Google Kalender.
 2. FreeConferenceCall.com-tillägget kommer att visas under MÖTESDETALJER. Om du inte är inloggad, klicka Logga in för att logga in på ditt FreeConferenceCall.com -konto. Du behöver godkänna tillgång till din FreeConferenceCall.com-profil (endast första gången) genom att klicka på Godkänn.
 3. När mötet ska starta, välj Lägg till för att automatiskt fylla i plats- och beskrivnings-fälten med dina mötesuppgifter.
 4. Bjud in deltagare genom att lägga till deras e-postadresser i "Lägg till deltagare" fältet. Klicka på Spara när du är klar och Skicka för att skicka inbjudningen.

Outlook
För inbjudan via Outlook:

 1. Ladda ner Outlook® plugin och följ instruktionerna.
 2. Lägg till en ny bokning för ditt mötes datum och tid.
 3. Klicka Lägg till FreeConferenceCall.com för att automatiskt lägga till dina mötesuppgifter i bokningen
 4. Bjud in deltagare.
 5. Klicka på Skicka.

Hur man anordnar möten

För att anordna en ljudkonferens:

 1. Ring uppringningsnumret.
 2. Ange åtkomstkoden, följt av fyrkant (#).
 3. Tryck stjärna (*) för att slå in mötesledar-PIN, följt av hash (#).

Kommandon för telefonens knappsats

Knappsatskommandon för mötesledare

Kontrollera alla aspekter av konferensen från telefonen med följande kommandon:

Kommando Titel Beskrivning
*1 Hantera Q&A Ange följande kommandon efter *1:

1 Starta Q&A session

2 Gå vidare till nästa frågeställare

3 Avsluta Q&A session

4 Stäng/öppna frågeställarens mikrofon

5 Rensa Q&A-kön

* Gå tillbaka till konferens
*2 Caller Count Antal inringare - Lyssna hur många inringare som deltagit i konferensen.
*3 Grupprum Lämna huvudkonferensen för att delta i ett grupprum. Tryck *3 följt av numret till grupprummet, från 1till9, eller tryck *3* för att gå tillbaka till huvudkonferensen när som helst.
*4 Instruktioner Lyssna på listan över tillgängliga knappsatskommandon.
*5 Stäng av mikrofon Kontrollera ifall deltagare hörs i konferensen.

Tryck*5 för att höra menyalternativen för flera deltagare.

Tryck *51 för att stänga av mikrofonen för deltagarna. Deltagare kan öppna sina mikrofoner själv genom att trycka *6.

Tryck öppna mikrofoner för sig själv.

Tryck*53 för att öppna konferensdeltagarnas mikrofoner.

Observera: Som standard är alla linjer öppna, vilket tillåter deltagarna att tala.
*6 Stäng av min mikrofon Stäng av min mikrofonlinje. Tryck *6 igen för att öppna linjen.
*7 Konferenslås Lås konferensen och blockera alla deltagare från att ansluta. Tryck *7 igen för att låsa upp konferensen och tillåta deltagare att ansluta.
*8 Ingångs-/utgångston Som standard, så är ingångs-/utgångstonerna påslagna.

Tryck*8 för att stänga av ingångs-/utgångstonerna.

Tryck*8 igen för att stänga av ingångstonen och slå på utgångstonen.

Tryck*8 igen för att slå på ingångstonen och stänga av utgångstonen.

Tryck*8 igen för att återställa både utgångstonen och ingångstonen till standardinställningarna.

OBS! Mötesledaren informeras om de aktuella inställningarna varje gång denne ringer *8.
*9 Spela in Tryck *9, sedan 1 för att bekräfta att du vill starta konferensinspelningen.

Tryck *9 igen för att stoppa inspelningen och 1 för att bekräfta.
94 Reaktioner Räck upp handen och dela dina reaktioner digitalt i mötet.

Tryck 94 för att höra listan över tillgängliga reaktioner i mötet.

Tryck 941 för att räcka upp din hand

Tryck 942 för att visa tummen upp

Tryck 943 för att visa tummen ner

Tryck * för att ta bort din reaktion.
#PIN# Ljudsynkronisering Integrera ditt ljud med onlinemötet. Tryck #, ange PIN som finns listad i mötets kontrollpanel och tryck # igen.

OBS! Detta kommando används endast för onlinemöten.
*# Jobbkostnadskod Ange en jobbkostnadskod för att spåra konferenser till ett projekt eller en klient. tryck *, sedan # och ange den numeriska koden.

Knappsatskommandon för deltagare

Kontrollera alla aspekter av konferensen från din telefon med följande kommandon:

Kommando Titel Beskrivning
*3 Grupprum Lämna huvudkonferensen för att delta i ett grupprum. Tryck *3 följt av numret till grupprummet, från 1till9, eller tryck *3* för att gå tillbaka till huvudkonferensen när som helst.
*4 Instruktioner Lyssna på listan över tillgängliga knappsatskommandon.
*6 Stäng av min mikrofon Stäng av min mikrofonlinje. Tryck *6 igen för att öppna linjen.
94 Reaktioner Räck upp handen och dela dina reaktioner digitalt i mötet.

Tryck 94 för att höra listan över tillgängliga reaktioner i mötet.

Tryck 941 för att räcka upp din hand

Tryck 942 för att visa tummen upp

Tryck 943 för att visa tummen ner

Tryck * för att ta bort din reaktion.
#PIN# Ljudsynkronisering Integrera ditt ljud med onlinemötet. Tryck #, ange PIN som finns listad i mötets kontrollpanel och tryck # igen.

OBS! Detta kommando används endast för onlinemöten.

Instruktioner för inspelning

Under konferenssamtalet kan mötesledaren starta en inspelning när som helst genom att trycka på *9 och 1 för att bekräfta. Deltagare kommer meddelas att inspelningen har startats. För att stoppa inspelningen, tryck på *9 igen och 1 för att bekräfta. För att få åtkomst till inspelningar, gå till sidan Kontouppgifter, klicka på Profil och välj sen Historik & inspelningar.

Instruktioner för uppspelning

Det finns två alternativ för att spela upp en inspelad konferens.

 1. Mötesledaren förser deltagarna med uppspelningsnumret, åtkomstkoden och referensnumret.

  Observera att uppspelningsnumret skiljer sig från konferensens uppringningsnummer. Ring in till uppspelningsnumret, ange sedan åtkomstkoden och referensnumret till en specifik inspelning. När åtkomstkoden och referensnumret är bekräftade så spelar systemet upp den inspelade konferensen. Under uppspelningen kan du spola fram och tillbaka genom konferensen med hjälp av följande knappsatskommandon:

  Kommando Titel Beskrivning
  4 Spola tillbaka en minut Tryck 4 för att spola tillbaka en minut.
  5 Pausa/återuppta Tryck 5 för att pausa, tryck 5 igen för att återuppta.
  6 Spola fram en minut Tryck 6 för att snabbspola en minut.
 2. Mötesledaren delar en länk till inspelningen.

Onlinemöten

Använd onlinemöten för att anordna en webbkonferens med skärmdelning och visa videor via webbkamera. Gå till FreeConferenceCall.com och klicka på Hämta skrivbordsapp på botten av sidan. Eller, logga in på ditt konto, klicka på Onlinemöten i huvudmenyn, efterföljt av Anordna möte för att bli förd till ditt mötesplank. Klicka på Anordna onlinemöte för att ladda ner skrivbordsapplikationen ifall du inte redan har gjort det eller följ instruktionerna för att starta mötet.

Just nu, så kan Google Chromebook användare även anordna möten utan nedladdningar genom att använda Web Viewer. Chromebook med Web Viewer ger mötesledare all den funktionalitet som skrivbordsapplikationen har utan nedladdning, inklusive: VoIP ljud, video och skärmdelning med chat och möteshantering.

Deltagare kan även ansluta till onlinemöten via Web Viewer (Chrome är den rekommenderade webbläsaren) genom att klicka på mötesledarens onlinemötes-länk. Inga nedladdningar behövs för deltagarna. Deltagare som använder Chromebook har tillgång till full funktionalitet för onlinemöten.

OBS! Just nu stödjer Chrome webbläsaren all funktionalitet med Web Viewer.

Hur man anordnar möten

För att anordna ett möte med skrivbordsapplikationen:

 1. Ge deltagarna datum och tid för mötet, inklusive ditt uppringningsnummer, åtkomstkod, onlinemötes-länk och onlinemötes-ID. Dessa uppgifter hittas under Kontouppgifter efter att du loggat in.
 2. Öppna FreeConferenceCall.com skrivbordsapplikation på din dator.
 3. Klicka på Anordna möte och logga in med din e-postadress och lösenord.
 4. Anslut till ljuddelen av onlinemötet genom att först klicka på Telefon i mötets kontrollpanel. Klicka sedan på Telefon och ring uppringningsnumret och ange åtkomstkoden följt av fyrkant (#) eller Mikrofon och högtalare och Anslut nu för att ansluta via VoIP.
 5. Använd onlinemötesfunktionerna genom att följa instruktionerna nedan.
För att anordna ett onlinemöte med Web Viewer:
 1. Med användning av Chromebook (endast Chromebook stödjer full funktionalitet just nu), logga in på ditt onlinekonto och navigera till ditt mötesplank. Klicka på Invite för att ge deltagare datum och tid för mötet, inklusive ditt uppringningsnummer, åtkomstkod och onlinemötes-länk.
 2. Klicka på Anordna onlinemöte för att ladda Web Viewer. Mötets kontrollpanel kommer att öppnas.
 3. Starta ljuddelen genom att klicka på Telefon och följ instruktionerna.
 4. Använd onlinemötesfunktionerna genom att följa instruktionerna nedan.

Hur skärmdelning fungerar:

 1. Klicka på Starta i mötets kontrollpanel.
 2. Välj vad du vill dela.
 3. Klicka på Starta delning.

Hur man anordnar en videokonferens:

 1. Klicka på Kamera i mötets kontrollpanel.
 2. Välj att ringa via telefon eller VoIP från din dator.
 3. Video är på när kameran lyser grönt.

Hur chatten fungerar:

 1. Klicka på Chat i mötets kontrollpanel.
 2. Skicka ett meddelande till gruppen eller ett privat meddelande till en av deltagarna.

Hur man spelar in:

 1. Öppna skrivbordsapplikationen och klicka på Spela in. Eller klicka på Anordna möte och sedan Spela in i mötets kontrollpanel. Du kan även använda den här funktionen för att skapa en Studio presentation.
 2. Välj inspelningsinställningar (ljud, skärmdelning, video) och Fortsätt.
 3. Välj dina ljudpreferenser och/eller vad du vill dela.
 4. Inspelningen startar direkt. OBS! Endast ett videoflöde kommer att spelas in baserat på vem som är talare.
 5. För att stoppa inspelningen, klicka på Spela in. OBS! När du går ur mötet och stänger mötets kontrollpanel så visar sig ett popup-fönster med en länk till din inspelning. Gå till inspelningen genom att klicka på länken, kopiera länken till urklipp eller gå till "Historik & inspelningar" från ditt mötesplank.

Du kan också spela in ett onlinemöte med din iOS enhet.

För att tillåta inspelning på din iOS enhet:

 1. Lägg till skärminspelning i iOS-enhetens kontrollcenter genom att trycka på Inställningar, välj Kontrollcenter sedan Anpassa reglage.
 2. Tryck på + för att lägga till skärminspelning.
 3. Dra upp för att visa kontrollcenter och se skärminspelnings-ikonen.

För att spela in en skärmdelning och/eller video under ett möte genom att använda "Skärminspelning":

 1. Öppna FreeConferenceCall.com-appen. (Om du inte har den, ladda ner den från App Store.)
 2. Klicka på Anordna möte för att starta ett möte.
 3. Starta skärmdelning och/eller videokonferens.
 4. Öppna iOS Kontrollcenter.
 5. Tryck och håll Skärminspelning för att visa fler alternativ och klicka på FreeConferenceCall.com skärmdelning.
 6. Klicka på Starta broadcast.

  Obs! När du är färdig med mötet, så kommer inspelningen att finnas tillgänglig i FreeConferenceCall.com-appen under "Inspelningar" eller på internet i dina kontouppgifter under "Historik & inspelningar".

Uppgraderingar

Se alla funktioner som finns på ditt FreeConferenceCall.com-konto på sidan Kontouppgifter. Sektionen Gratis funktioner visar de funktioner som är kostnadsfria. Sektionen Uppgraderingar visar tilläggsfunktioner som finns tillgängliga för köp med ett giltigt kontokort.

Tullfritt ljud

Den här funktionen förser inringare från USA med ett tullfritt uppringningsnummer. Kontohavaren är ansvarig för de låga tullfria avgifterna per inringare per minut.

När du har köpt tullfritt ljud, så blir detta ditt standard uppringningsnummer. För att starta en konferens, så ringer deltagarna från USA det tullfria uppringningsnumret för att ansluta, därefter anges åtkomstkoden följt av fyrkant (#).

OBS! Alla deltagare utanför USA kan hitta sitt lokala uppringningsnummer och åtkomstkod listade i inbjudan.

Anpassad väntemusik

Ladda upp din väntemusik som inringare lyssnar på medan de väntar. För att ändra väntemusik, gå ner till Anpassad väntemusik och klicka på knappen för Anpassad väntemusik. Klicka på Ladda upp och välj en ljudfil från din dator. Klicka på Spela upp för att lyssna på filen som du laddat upp.

OBS! Tjänsten stödjer filformaten .mp3 och .wav.

Personlig hälsning

Ladda upp eller spela in en personlig hälsning som kommer att spelas upp när deltagare ansluter till konferensen. För att ändra hälsning, gå ner till "Anpassad hälsning" och klicka på knappen för Personlig hälsning. Klicka på Ladda upp och välj en ljudfil från din dator. Klicka på Spela upp för att lyssna på filen som du laddat upp.

Om du vill skapa en hälsning, klicka på Spela in och tillåt FreeConferenceCall.com att använda din mikrofon. Börja tala in din hälsning och klicka på Stopp när du är klar. Klicka sedan på Spela upp för att lyssna på inspelningen och Ta bort för att göra en ny inspelning eller Spara för att behålla den.

OBS! Tjänsten stödjer filformaten .mp3 och .wav.

One Number

Den här funktionen tillåter deltagare att ansluta utan åtkomstkoder. Mötesledaren mottar ett textmeddelande när den första deltagaren ringer in. Mötesledaren känns igen när denne ringer från ett registrerat telefonnummer.

När du har köpt One Number, ange ditt mötesledar-telefonnummer och tillåt aviseringar. För att starta konferensen, så ringer användare från USA sitt One Number för att ansluta direkt. Mötesledaren kan ansluta via textmeddelandet som skickats när den första deltagaren går med i samtalet.

För att läsa mer om aviseringstjänsten, besök vår One Number-support-sida eller se vår Användarvillkor.

OBS! Alla deltagare utanför USA kan hitta sitt lokala uppringningsnummer och åtkomstkod listade i inbjudan.

Ladda ner instruktioner för mötesledare