Skip to main content

Audio Information

  • Dial-in number: (605) 313-5111
  • Access code: 341459
  • Online meeting ID:
    teachforall
  • International dial-in numbers:

Host Info

User image

Teach For All Bulgaria

 

Website: https://zaednovchas.bg

 

 

Вярваме, че добре подготвените и мотивирани професионалисти са най-ценният капитал за положителна промяна в образованието. Затова търсим, обучаваме и развиваме уменията на хората, които искат да допринесат за качествено образование за всяко дете в България – образование, което създава работеща икономика и здраво общество.