Skip to main content

Audio Information

  • Dial-in number: (605) 313-5111
  • Access code: 299055
  • Online meeting ID:
    deloitte-call
  • International dial-in numbers:

Host Info

Deloitte Bulgaria е една от водещите организации в страната, предоставяща професионални услуги в сферата на одита, консултирането, консултантски услуги в областта на финансите, услуги по управление на риска, данъчни и правни услуги.