Prejdite na hlavný obsah

Centrum podpory

Pokyny pre hostiteľa

Nižšie sú uvedené pokyny pre usporiadanie stretnutí s FreeConferenceCall.com. Pre viac informácií navštívte živé školenie, prejdite na www.freeconferencecall.com/support pre live chat s Oddelením starostlivosti o zákazníkov 24/7, e-mailujte na support@freeconferencecall.com alebo volajte na (844) 844-1322.
Audio konferencie

Konferenčný hovor je najjednoduchší spôsob pripojenia sa k skupine.

Ako pozvať

Existuje niekoľko spôsobov ako pozvať účastníkov na stretnutie.

Online pozvánka alebo e-mail
Na odoslanie online pozvánky alebo e-mailu:

 1. Prihláste sa do vášho FreeConferenceCall.com konta.
 2. Kliknite na položku Pozvať pod vašimi overovacími údajmi stretnutia.
 3. Kliknutím na položku Kopírovať do schránky alebo Pozvať e-mailom rozošlite informácie o stretnutí. Môžete tiež pridať ďalších účastníkov vyplnením podrobnosti o stretnutí, pridaním e-mailových adries účastníkov a kliknutím na tlačidlo Pozvať.

Google Kalendár
Pozvať pomocou služby Google Kalendár:

 1. Získajte FreeConferenceCall.com Rozšírenie služby Google Kalendár™ a postupujte podľa pokynov. V službe Google Kalendár vytvorte udalosť alebo upravujte existujúcu schôdzku.
 2. FreeConferenceCall.com rozšírenie sa zobrazí pod položkou DETAILY UDALOSTI. Ak nie ste prihlásení, kliknite na položku Prihlásiť sa a prihláste sa do vášho FreeConferenceCall.com konta. Budete musieť povoliť prístup k vášmu profilu FreeConferenceCall.com (len prvýkrát) kliknutím na tlačidlo Schválit.
 3. Na udalosti zvoľte možnosť Pridať na automaticke vyplnenie polí s polohami a popismi s vašimi overavacími údajmi stretnutia.
 4. Pozvite účastníkov pridaním ich e-mailových adries do poľa Pridať hosťa. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť a na tlačidlo Odoslať na odoslanie pozvánky.

Outlook
Pozvať pomocou služby Outlook:

 1. Stiahnite si Outlook® doplnok a postupujte podľa pokynov.
 2. Vytvorte novú schôdzku s dátumom a časom vášho stretnutia.
 3. Kliknutím na tlačidlo Pridať FreeConferenceCall automaticky vložíte informácie o vašom stretnutí do schôdzky
 4. Pozvite účastníkov.
 5. Kliknite na položku Odoslať.

Ako hostiť

Na usporiadanie audio konferenčného hovoru:

 1. Vytočte prístupové telefónne číslo.
 2. Po výzvaní zadajte prístupový kód a následne stlačte znamienko libra alebo hash (#).
 3. Stlačte tlačidlo hviezdička (*) na zadanie PIN kódu hostiteľa a následne stlačte znamienko libra alebo hash(#).

Príkazy klávesnice telefónu

Klávesové príkazy hostiteľa

Ovládajte všetky prvky konferencie z telefónu pomocou nasledujúcich príkazov:

Príkazy Názov Popis
*1 Spravujte O&O Zadajte nasledujúce príkazy: *1:

1 Spustiť reláciu Otázky a odpovede

2 Presunúť na ďalší dotáznik

3 Ukončiť reláciu Otázky a odpovede

4 Stlmiť alebo zapnúť zvuk aktuálneho dotazníka

5 Vymazať frontu O&O

* Návrat ku konferencii
*2 Caller Count Poslúchnite si počet volajúcich, ktorí sa pripojili ku konferencii.
*3 Diskusné miestnosti Opusťte hlavnú konferenciu a pripojte sa k subkonferencii. Stlačte tlačidlo *3, po ktorom nasleduje číslo subkonferencie, od tlačidla 1 po tlačidlo 9 alebo stlačte *3* a môžete sa kedykoľvek vrátiť do hlavnej konferenčnej miestnosti.
*4 Pokyny Poslúchnite si zoznam dostupných klávesových príkazov.
*5 Stlmiť zvuk Skontrolujte, či sa účastníci dajú počuť na konferencii.

Stlačte raz tlačidlo *5 , aby ste stlmili všetkých účastníkov. Účastníci môžu zrušiť stlmenie zvuku stlačením tlačidla *6.

Stlačte znovu *5na stlmenie zvuku všetkým účastníkom. Účastníci NEBUDÚ mať možnosť samí zrušiť stlmenie zvuku.

Stlačte znovu*5 pre návrat do konferencie s režimom konverzácie.

Poznámka:V predvolenom nastavení sú všetky linky stlmené a všetkým účastníkom je umožnené hovoriť.
*6 Automaticky stlmiť zvuk Stlmte zvuk vašej línky. Opätovným stlačením tlačidla *6 zrušíte stlmenie linky.
*7 Zamknúť konferenciu Zamknite konferenciu a zablokujte všetkých ostatných účastníkov. Stlačte opäť tlačidlo *7, na odomnutie konferencie a umožníte účastníkom pripojiť sa.
*8 Vstupné a výstupné tóny V predvolenom nastavení sú vstupné a výstupné tóny zapnuté.

Stlačením tlačidla*8 vypnete vstupné a výstupné tóny.

Stlačte znovu tlačidlo *8 na vypnutie vstupných tónov a vypnutie výstupných tónov.

Stlačte znovu tlačidlo*8 na zapnutie vstupných tónov a vypnutie výstupných tónov.

Stlačte znovu tlačidlo*8 na resetovanie predvolených vstupných a výstupných tónov.

Poznámka: Výzva vysvetli aktuálne nastavenia pri každom uskutočnenom volaní *8.
*9 Zaznamenať Stlačte tlačidlo *9 a potom tlačidlo 1 na potvrdenie spustenia zaznamenávania konferencie.

Stlačte znovu tlačidlo*9 na zastavenie zaznamenávania a 1 na potvrdenie.
#PIN kód# Audio synchronizácia Integrujte váš zvuk s online stretnutím. Stlačte tlačidlo#, zadajte PIN kód uvedený na Informačnom paneli stretnutia a znovu stlačte tlačidlo #.

Poznámka: Tento príkaz sa používa iba na online stretnutia.
*# Job Cost Code Zadajte job cost code na sledovanie konferencií s ohľadom na projekt alebo klienta. Stlačte tlačidlo * a potom # a zadajte číselný kód.

Klávesové príkazy pre účastníkov

Ovládajte niektoré prvky konferencie z telefónu pomocou nasledujúcich príkazov:

Príkazy Názov Popis
*3 Diskusné miestnosti Opusťte hlavnú konferenciu a pripojte sa k subkonferencii. Stlačte tlačidlo *3, po ktorom nasleduje číslo subkonferencie, od tlačidla 1 po tlačidlo 9 alebo stlačte *3* a môžete sa kedykoľvek vrátiť do hlavnej konferenčnej miestnosti.
*4 Pokyny Poslúchnite si zoznam dostupných klávesových príkazov.
*6 Automaticky stlmiť zvuk Stlmte zvuk vašej línky. Opätovným stlačením tlačidla *6 zrušíte stlmenie linky.
#PIN kód# Audio synchronizácia Integrujte váš zvuk s online stretnutím. Stlačte tlačidlo#, zadajte PIN kód uvedený na Informačnom paneli stretnutia a znovu stlačte tlačidlo #.

Poznámka: Tento príkaz sa používa iba na online stretnutia.

Pokyny na zaznamenávanie

Behom bezplatného konferenčného hovoru, hostiteľ môže kedykoľvek spustiť zaznamenávanie stlačením tlačidiel *9 a 1 na potvrdenie. Účastníci budú upozornení na to, že zaznamenávanie bolo spustené. Na zastavenie zaznamenávania, znovu stlačte tlačidlo *9 a 1 na potvrdenie. Na pristúp k záznamom, prejdite na stránku Informácie o konte, kliknite na položku Profil a potom vyberte položku História a záznamy.

Pokyny na prehrávanie

Existujú dve možnosti prehrávania záznamu konferencie.

 1. Poskytnite účastníkom číslo prehrávania a prístupový kód. Poznámka: Číslo prehrávania sa líši od prístupového telefónneho čísla konferenčného hovoru. Keď účastníci vytočia číslo prehrávania záznamu, dostanú výzvu zadať prístupový kód a referenčné číslo pre konkrétny záznam. Po dokončení konferenčného hovoru a na stránke História a záznamy sa zobrazí referenčné číslo každého záznamu vo vašom Prehľade podrobností hovorov. Po potvrdení, systém prehrá zaznamenanú konferenciu. Behom prehrávania používateľ má možnosť posúvať záznam dopredu alebo dozadu pomocou príkazov klávesnice telefónu:

  Príkazy Názov Popis
  4 Pretočiť jednu minútu späť Stlačte tlačidlo 4 na pretočenie o jednu minútu späť.
  5 Zastaviť/Pokračovať Stlačte tlačidlo 5 na zastavenie. Opätovným stlačením tlačidla 5 záznam bude pokračovať.
  6 Rýchle posunutie o jednu minútu dopredu Stlačte tlačidlo 6 na rýchle posunutie o jednu minútu dopredu.

 2. Pristúpte k záznamom na stránke História a záznamy. Záznamy sa dajú stiahnuť a zdieľať alebo zdieľať prostredníctvom prepojenia, ktorý je skopírovaný do e-mailu, na sociálne siete alebo webové stránky.

Online stretnutia

Používajte online stretnutia na usporiadanie webovej konferencie na zdieľanie obrazovky a zobrazenie videa pomocou webovej kamery. Prejdite na stránku www.freeconferencecall.com a kliknite na položkuZískať desktopovú aplikáciu v spodnej časti stránky. Alebo, prihláste sa do vášho konta a kliknite na položku Online stretnutia v hornej časti a potom na položku Usporiadať online stretnutie v časti Stránka stretnutia. Kliknutím na tlačidlo Usporiadať online stretnutie stiahnete desktopovú aplikáciu ak ste to ešte neurobili, alebo postupujte podľa výziev na spustenie stretnutia.

Používatelia služby Google Chromebook môžu v súčasnosti usporiadať stretnutia bez stiahnutí, prostredníctvom aplikácie Web Viewer. Chromebook s programom Web Viewer poskytuje hostiteľom všetky funkcie desktopovej aplikácie bez preberania, vrátane: VoIP audio, video a zdieľanie obrazovky pomocou chatu a spravovanie stretnutí.

Účastníci sa tiež môžu pripojiť k online stretnutiam pomocou aplikácie Web Viewer (prehliadač Chrome je odporúčaný webový prehliadač) kliknutím na prepojenie online stretnutia hostiteľa. Účastník nepotrebuje nič sťahovať. Účastníci, ktorí používajú službu Chromebook majú k dispozícii plnohodnotné online stretnutie.

Poznámka: Prehliadač Chrome v súčasnosti podporuje optimálnu funkčnosť aplikácie Web Viewer.

Ako hostiť

Ak chcete usporiadať online stretnutie pomocou desktopovej aplikácie:

 1. Poskytnite účastníkom dátum a čas stretnutia, vrátane prístupového telefónneho čísla, prístupového kódu, prepojenia online stretnutia a ID online stretnutia. Tieto overovacie údaje sa po prihlásení môžu budú nachádzať na stránke Informácie o konte.
 2. Spusťte desktopovú aplikáciu FreeConferenceCall.com z vášho počítača.
 3. Kliknite na položkuHostiť a prihláste sa pomocou vášho e-mailu a hesla.
 4. Pripojte sa k zvukovej časti online stretnutia kliknutím na tlačidlo Telefón na Informačnom paneli stretnutia. Potom kliknite na tlačidlo Telefón, zavolajte na prístupové telefónne číslo a zadajte prístupový kód, za ktorým nasleduje libra alebo hash (#) alebo Mikrofón a reproduktory a Pripojte sa teraz pre pripojenie cez VoIP.
 5. Používajte funkcie online stretnutia podľa nasledujúcich krokov.
Na usporiadanie online stretnutia pomocou služby Web Viewer:
 1. Zapnite službu Chromebook (v súčasnosti iba Chromebook podporuje plné hostiteľské funkcie), prihláste sa do vášho online konta a prejdite na vašu Stránku stretnutia. Kliknutím na tlačidlo Pozvať poskytnete účastníkom dátum a čas stretnutia vrátane vášho prístupového telefónneho čísla, prístupového kódu a prepojenia na online stretnutie.
 2. Kliknite na položku Usporiadať online stretnutie na načítanie služby Web Viewer. Otvorí sa Informačný panel stretnutia.
 3. Spusťte zvuk kliknutím na položku Telefón a postupujte podľa pokynov.
 4. Používajte funkcie online stretnutia podľa nasledujúcich krokov.

Ako zdieľať obrazovku:

 1. Kliknite na položku Prehrať na Informačnom paneli stretnutia.
 2. Zvoľte položky, ktoré chcete zdieľať.
 3. Kliknite na položku Začať zdieľať.

Ako používať videokonferencie:

 1. Kliknite na položku Kamera na Informačnom paneli stretnutia.
 2. Zvoľte možnosť pripojenia sa prostredníctvom telefónu alebo cez VoIP vo vašom počítači.
 3. Video je aktívne akonáhle sa kamera zmení na zelenú.

Ako chatovať:

 1. Kliknite na položku Chat na Informačnom paneli stretnutia.
 2. Pdošlite skupinovú alebo súkromnu správu jednotlivému účastníkovi.

Ako zaznamenať:

 1. Spusťte desktopovú aplikáciu a kliknite na položku Zaznamenať. Alebo kliknite na položku Hostiť a potom na položku Zaznamenať na Informačnom paneli stretnutia. Túto funkciu môžete použiť aj na vytvorenie prezentácie služby Štúdio.
 2. Zvoľte možnosti záznamov (audio, zdieľanie obrazovky, video) a kliknite na položku Pokračovať.
 3. Zvoľte vaše audio preferencie a/alebo položky na zdieľanie.
 4. Zaznamenávanie sa spustí okamžite. Poznámka: Bude zaznamený iba jeden video kanál podľa toho, kto v tom okamihu hovorí.
 5. Na zastavenie zaznamenávania, kliknite na položku Zaznamenať. Poznámka: Keď opustíte stretnutie a zavriete Informačný panel stretnutia, objaví sa vyskakujúce okno s prepojením na váš záznam. Pristúpte k záznamu kliknutím na prepojenie, skopírujte prepojenie do schránky alebo prejdite na časť História a záznamy zo Stránky stretnutia.

Môžete tiež zaznamenať online stretnutie pomocou vášho iOS zariadenia.

Na povolenie nahrávania na vašom iOS zariadení:

 1. Pridajte Zaznamenávanie obrazovky do Riadiaceho centra na iOS zariadení ťuknutím na položku Nastavenia, výberom položky Riadiace centrum a potom Prispôsobenie ovládacích prvkov.
 2. V zozname VIAC OVLÁDACÍCH PRVKOV, kliknite na + na pridanie Zaznamenávania obrazovky.
 3. Prejdením prstom nahor zobrazíte časť Riadiace centrum a zobrazí sa ikona Zaznamenávania obrazovky.

Na zaznamenávanie zdieľania obrazovky a/alebo video relácie počas stretnutia pomocou funkcie Zaznamenávanie obrazovky:

 1. Otvorte aplikáciu FreeConferenceCall.com. (Ak ju nemáte, stiahnuť v internetovom obchode App Store.)
 2. Kliknite na Hostiť na spustenie stretnutia.
 3. Začnite zdieľanie obrazovky a/alebo videokonferenciu.
 4. Otvorte iOS Riadiace centrum.
 5. Stlačte a podržte tlačidlo Zaznamenávanie obrazovky a zobrazia sa ďalšie možnosti. Kliknite na FCC Zdieľanie obrazovky.
 6. Kliknite na možnosť Spustiť vysielanie.

  Poznámka: Keď dokončíte vaše stretnutie, záznam bude k dispozícii v aplikácii FreeConferenceCall.com v časti Záznamy alebo online v sekcii História a záznamy na stránke Informácie o konte.

Aktualizácie

Pozrite si funkcie vášho FreeConferenceCall.com konta na stránke Informácie o konte. Sekcia Bezplatné funkcie zobrazuje bezplatné funkcie, zahrnuté do každého konta. Sekcia Aktualizácie zobrazuje ďalšie funkcie, ktoré sú k dispozícii na zakúpenie s platnou kreditnou kartou.

Audio bez poplatku

Táto funkcia poskytuje volajúcim zo Spojených štátov bezplatné prístupové telefónne číslo. Držiteľ konta je zodpovedný za nízke poplatky za bezplatné hovory za volajúceho za minútu.

Po zakúpení bezplatného zvuku, toto sa stane vaším predvoleným prístupovým číslom. Na spustenie konferencie, účastníci zo Spojených štátov zavolajú na telefónne číslo bez poplatkov na pripojenie a potom zadajú prístupový kód, za ktorým nasleduje libra alebo hash (#) .

Poznámka: Všetci účastníci mimo Spojených štátov nájdu miestne telefónne číslo a prístupový kód uvedený v pozvánke.

Vlastná hudba v čakaní

Nahrajte hudbu v čakaní, ktorá sa bude prehrávať kým volajúci čakajú. Ak chcete zmeniť predvolenú hudbu v čakaní, prejdite na časť Vlastná hudba v čakaní a kliknite na prepínač Vlastná hudba v čakaní. Kliknite na položku Nahrať a z počítača vyberte zvukový súbor. Kliknutím na tlačidlo Prehrať prehráte nahraný súbor.

Poznámka: Služba podporuje formáty súborov .mp3 a .wav.

Vlastný pozdrav

Nahrajte alebo zaznamenajte vlastný pozdrav, ktorý sa bude prehrávať akonáhle sa volajúci pripojí. Na zmenu pozdravu, prejdite na položku Vlastný pozdrav a kliknite na prepínač pre Vlastný pozdrav. Kliknite na položku Nahrať a zvoľte zvukový súbor z vášho počítača. Kliknutím na tlačidlo Prehrať vypočujete nahraný súbor.

Na vytvorenie vlastného pozdravu, kliknite na položku Zaznamenať a povoľte aplikácii FreeConferenceCall.com používať váš mikrofón. Začnite hovoriť a po dokončení kliknite na tlačidlo Zastaviť. Kliknutím na tlačidlo Prehrať vypočujete vlastný pozdrav. Stlačením tlačidlaZrušiť pozdrav znova nahráte a stlačením tlačidla Uložiť ho uložíte.

Poznámka: Služba podporuje formáty súborov mp3 a .wav.

Jedinečné číslo

Táto funkcia umožňuje účastníkom pripojiť sa bez prístupových kódov. Hostiteľ dostane textové oznámenie akonáhle prvý účastník zavolá. Hostiteľ je rozpoznaný pri volaní z registrovaného mobilného čísla.

Po zakúpení Jedinečného čísla, zadajte telefónne číslo hostiteľa a zapnite textové oznámenia. Na spustenie konferencie, volajúci zo Spojených štátov vytočí Jedinečné číslo na okamžité pripojenie. Hostiteľ sa môže pripojiť kliknutím na odkaz, ktorý mu bude zaslaný akonáhle sa pripojí prvý účastník.

Na zobrazenie viac informácií o službe oznámení, navštívte našu stránku Podpora funkcie Jedinečné číslo alebo si prečítajte Všeobecné obchodné podmienky.

Poznámka: Všetci účastníci mimo Spojených štátov môžu nájsť miestne prístupové telefónne číslo a prístupový kód uvedené v pozvánke.

Stiahnuť pokyny pre hostiteľov