Recorded Conference Calls

Archiwum nagrywania za pomocą FreeConferenceCall

Zespół FreeConferenceCall.com stworzył funkcję, która pozwala na archiwizowanie nagranych rozmów konferencyjnych. Poza tym, za każdym razem, gdy nagrywasz rozmowę, przypisujemy do niej numer porządkowy, co umożliwia rozmówcom dostęp do konkretnego nagrania po wybraniu numeru odtwarzania.

Funkcja archiwizowania nagrań obejmuje:

  • Przechowywanie nagranych konferencji online i jako numer odtwarzania
  • Pobieranie plików WAV i MP3
  • Zabezpieczenie hasłem, aby móc ustawić nagranie jako prywatne

Jak zdobyć dostęp do nagranych rozmów konferencyjnych z konta online:

Aby mieć dostęp do nagranych rozmów konferencyjnych online, należy wejść na www.freeconferencecall.com i kliknąć przycisk “Zaloguj” znajdujący się w górnym prawym rogu. Po zalogowaniu strona domyślna przekieruje cię na stronę nagrań, gdzie przechowywane są nagrania. Na tej stronie można uzyskać dostęp do numeru porządkowego przypisanego każdemu nagraniu, aby dostarczyć go do twoich słuchaczy za pomocą numeru odtwarzania, daty rozmowy i informacji o czasie trwania rozmowy oraz aby odtworzyć nagranie z komputera, pobrać na komputer, usunąć opcje i ustawić dowolny plik rozmowy konferencyjnej jako prywatny poprzez podanie hasła złożonego z cyfr.

Jak zdobyć dostęp do nagranych rozmów konferencyjnych za pomocą numeru odtwarzania:

Aby zdobyć dostęp do nagranych rozmów konferencyjnych za pomocą numeru odtwarzania (umieszczonym na pasku rejestracji i 'Mojego Konta'), należy dostarczyć rozmówcom numer odtwarzania, kod dostępu i numer porządkowy (umieszczony w szczegółowym sprawozdaniu z rozmowy wyświetlanym po każdej rozmowie lub na stronie nagrywania na twoim koncie online) nagrania, które chcesz przekazać innym do wysłuchania. Wszyscy rozmówcy wybierają numer odtwarzania, po wyświetleniu komunikatu wpisują kod dostępu, po czym system zapyta ich o numer porządkowy. Jeśli ustawiłeś nagranie jako prywatne i chcesz, żeby inne osoby mogły go wysłuchać, upewnij się, że podałeś im stworzone przez siebie hasło.

Nie masz konta FreeConferenceCall z nową funkcją archiwizacji nagrań? Kliknij tutaj, aby zarejestrować się już teraz!

W przypadku pytań, prosimy o telefon do Działu Obsługi Klienta pod numerem +41 44 5959 055 lub o wiadomość e-mail pod adresem services@freeconferencecall.com.