Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κέντρο Υποστήριξης

Οδηγίες Οικοδεσπότη

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για τη διοργάνωση συσκέψεων με το FreeConferenceCall.com. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε μια συνεδρία εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο, μεταβείτε στο www.freeconferencecall.com/support για να συνομιλήσετε ζωντανά με την 24/7 Εξυπηρέτηση Πελατών, στείλτε email στο support@freeconferencecall.com ή καλέστε στο (844) 844-1322.
Διασκέψεις με Ήχο

Η κλήση διάσκεψης είναι ο ευκολότερος τρόπος για να συνδεθείτε με μια ομάδα.

Πώς να προσκαλέσετε

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να προσκαλέσετε τους συμμετέχοντες σε μια συνάντηση.

Διαδικτυακή Πρόσκληση ή Email
Για να στείλετε μια διαδικτυακή πρόσκληση ή email:

 1. Εισέλθετε στον λογαριασμό σας στο FreeConferenceCall.com.
 2. Κάντε κλικ στην Πρόσκληση κάτω από τα διαπιστευτήρια σύσκεψης σας.
 3. Κάντε κλικ στο Αντιγραφή στο Πρόχειρο ή στο Πρόσκληση μέσω Email για να μοιράσετε τις πληροφορίες σύσκεψης από μόνοι σας. Ή επεκτείνετε την προβολή σας για να ολοκληρώσετε τις λεπτομέρειες της σύσκεψης, προσθέστε τις διευθύνσεις email των συμμετεχόντων και κάντε κλικ στο Πρόσκληση.

Ημερολόγιο Google
Για να προσκαλέσετε χρησιμοποιώντας το Ημερολόγιο Google:

 1. Αποκτήστε το FreeConferenceCall.com Επέκταση για το Ημερολόγιο™ Google και ακολουθήστε τις οδηγίες. Στο Ημερολόγιο Google, δημιουργήστε ένα συμβάν ή επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ραντεβού.
 2. Η επέκταση FreeConferenceCall.com θα εμφανιστεί στις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι, κάντε κλικ στοΕίσοδος για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο FreeConferenceCall.com. Θα χρειαστεί να επιτρέψετε την πρόσβαση στο προφίλ σας στο FreeConferenceCall.com (μόνο την πρώτη φορά) κάνοντας κλικ στην Έγκριση.
 3. Στο συμβάν, επιλέξτε Προσθήκη για να συμπληρώσετε αυτόματα τα πεδία τοποθεσίας και περιγραφής με τα διαπιστευτήρια της συνάντησης σας.
 4. Προσκαλέστε συμμετέχοντες προσθέτοντας τη διεύθυνση email τους στο πεδίο Προσθήκη επισκέπτη. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση όταν τελειώσετε και στη συνέχεια στο Αποστολή για να διαμοιράσετε την πρόσκληση.

Outlook
Για να προσκαλέσετε χρησιμοποιώντας το Outlook:

 1. Κατεβάστε το Outlook® plug-in και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 2. Δημιουργήσετε ένα νέο ραντεβού για την ημερομηνία και την ώρα της σύσκεψης σας.
 3. Κάντε κλικ στην Προσθήκη FreeConferenceCall για να εισάγετε αυτόματα τις πληροφορίες της σύσκεψης σας στο ραντεβού
 4. Προσκαλέστε συμμετέχοντες.
 5. Κάντε κλικ στηνΑποστολή.

Πώς να Διοργανώσετε

Για να διοργανώσετε μια ηχητική κλήση διάσκεψης:

 1. Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου.
 2. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ακολουθούμενο από τη δίεση (#).
 3. Πιέστε το αστέρι (*) για να εισάγετε το PIN του οικοδεσπότη ακολουθούμενο από τη <δίεση (#).

Εντολές Πληκτρολογίου Τηλεφώνου

Εντολές Πληκτρολογίου Οικοδεσπότη

Ελέγξτε όλες τις πτυχές της Σύσκεψης από το τηλέφωνο με τις ακόλουθες εντολές:

Εντολή Τίτλος Περιγραφή
*1 Διαχείριση Ερωτήσεων & Aπαντήσεων Εισάγετε τις ακόλουθες εντολές μετά το *1:

1 Ξεκινήστε μια συνεδρία Ε&Α

2 Προχωρήστε στον επόμενο ερωτών

3 Ολοκληρώστε τη συνεδρία Ε&Α

4 Κάντε σίγαση ή απενεργοποιείστε τη σίγαση στον τρέχων ερωτών

5 Καθαρίστε την ουρά Ε&Α

* Γυρίστε στη διάσκεψη
*2 Caller Count Ακούστε πόσοι καλούντες έλαβαν μέρος στη διάσκεψη.
*3 Αίθουσες Φιλοξενίας Εγκαταλείψτε την κύρια διάσκεψη για να λάβετε μέρος σε μια υπο-διάσκεψη. Πιέστε * 3, ακολουθούμενο από τον αριθμό της υπο-διάσκεψης, από 1 έως 9, ή πιέστε * 3 * για να επιστρέψετε στην κύρια σύσκεψη ανά πάσα στιγμή.
*4 Οδηγίες Ακούστε τη λίστα με τις διαθέσιμες εντολές πληκτρολογίου.
*5 Σίγαση Ελέγξτε εάν οι συμμετέχοντες θα ακούγονται ή όχι στη διάσκεψη.

Πατήστε *5 μια φορά για να κάνετε σίγαση σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη σίγαση μόνοι τους πατώντας *6.

Πατήστε *5 ξανά για να κάνετε σίγαση σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες ΔΕΝ θα μπορούν να απενεργοποιήσουν τη σίγαση μόνοι τους.

Πατήστε *5 ξανά για να επιστρέψετε στη διάσκεψη στη λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας.

Σημείωση: Από προεπιλογή, όλες οι γραμμές έχουν απενεργοποιημένη τη σίγαση επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες να μιλούν.
*6 Αυτο-σίγαση Θέστε σε σίγαση την ατομική σας γραμμή. Πιέστε το * 6 ξανά για να καταργήσετε την σίγαση στη γραμμή.
*7 Κλείδωμα Σύσκεψης Κλειδώστε τη διάσκεψη και αποκλείστε την είσοδο σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες. Πιέστε * 7 ξανά για να ξεκλειδώσετε τη διάσκεψη και να επιτρέψετε στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος.
*8 Τόνοι Εισόδου/Εξόδου Από προεπιλογή, οι ήχοι εισόδου και εξόδου είναι ενεργοποιημένοι.

Πατήστε *8 για να απενεργοποιήσετε τους ήχους εισόδου και εξόδου.

Πατήστε *8ξανά για να απενεργοποιήσετε τους ήχους εισόδου και να ενεργοποιήσετε τους ήχους εξόδου.

Πατήστε *8 ξανά για να ενεργοποιήσετε τους ήχους εισόδου και να απενεργοποιήσετε τους ήχους εξόδου.

Πατήστε *8 ξανά για να επαναφέρετε και τους ήχοι εισόδου και τους ήχους εξόδου στην προεπιλογή.

Σημείωση: Μια προτροπή θα εξηγεί τις τρέχουσες ρυθμίσεις κάθε φορά που ο οικοδεσπότης πληκτρολογεί *8.
*9 Εγγραφή Πιέστε * 9, έπειτα 1 για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ξεκινήσετε την εγγραφή της διάσκεψης.

Πιέστε * 9 ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή και 1 για επιβεβαίωση.
#PIN# Συγχρονισμός Ήχου Ενσωματώστε τον ήχο σας με την ηλεκτρονική διάσκεψη. Πατήστε #, εισάγετε το PIN που βρίσκετε στον Πίνακα Εργαλείων Διάσκεψης και πατήστε # ξανά.

Σημείωση: Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται μόνο για τις ηλεκτρονικές διασκέψεις.
*# Job Cost Code Εισάγετε τον job cost code για να παρακολουθείτε τις διασκέψεις σε ένα πρότζεκτ ή πελάτη. Πιέστε *, στη συνέχεια # και εισάγετε τον αριθμητικό κωδικό.

Εντολές Πληκτρολογίου Συμμετέχοντα

Ελέγξτε συγκεκριμένες πτυχές της διάσκεψης από το τηλέφωνο με τις ακόλουθες εντολές:

Εντολή Τίτλος Περιγραφή
*3 Αίθουσες Φιλοξενίας Εγκαταλείψτε την κύρια διάσκεψη για να λάβετε μέρος σε μια υπο-διάσκεψη. Πιέστε * 3, ακολουθούμενο από τον αριθμό της υπο-διάσκεψης, από 1 έως 9, ή πιέστε * 3 * για να επιστρέψετε στην κύρια σύσκεψη ανά πάσα στιγμή.
*4 Οδηγίες Ακούστε τη λίστα με τις διαθέσιμες εντολές πληκτρολογίου.
*6 Αυτο-σίγαση Θέστε σε σίγαση την ατομική σας γραμμή. Πιέστε το * 6 ξανά για να καταργήσετε την σίγαση στη γραμμή.
#PIN# Συγχρονισμός Ήχου Ενσωματώστε τον ήχο σας με την ηλεκτρονική διάσκεψη. Πατήστε #, εισάγετε το PIN που βρίσκετε στον Πίνακα Εργαλείων Διάσκεψης και πατήστε # ξανά.

Σημείωση: Αυτή η εντολή χρησιμοποιείται μόνο για τις ηλεκτρονικές διασκέψεις.

Οδηγίες Eγγραφής

Κατά τη διάρκεια της δωρεάν κλήσης διάσκεψης, ο οικοδεσπότης μπορεί να ξεκινήσει την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή πατώντας * 9 και 1 για επιβεβαίωση. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν ότι έχει ξεκινήσει η εγγραφή. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε * 9 και πάλι και 1 για επιβεβαίωση. Για να μεταβείτε στις εγγραφές, μεταβείτε στη σελίδα Πληροφοριών του Λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο Προφίλ και επιλέξτε Ιστορικό & Εγγραφές.

Οδηγίες Αναπαραγωγής

Υπάρχουν δύο επιλογές αναπαραγωγής για μία εγγεγραμμένη σύσκεψη.

 1. Δώστε στους συμμετέχοντες τον αριθμό αναπαραγωγής και τον κωδικό πρόσβασης. Σημείωση: Ο αριθμός αναπαραγωγής είναι διαφορετικός από τον αριθμό κλήσεων διάσκεψης. Όταν οι συμμετέχοντες καλούν στον αριθμό αναπαραγωγής εγγραφής, θα τους ζητηθεί να εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια να εισάγουν τον αριθμό αναφοράς μιας συγκεκριμένης εγγραφής. Ο αριθμός αναφοράς της κάθε εγγραφής βρίσκεται στην Αναφορά Λεπτομερειών Κλήσης που θα λάβετε αφού ολοκληρωθεί η κλήση διάσκεψης και στη σελίδα Ιστορικού & Εγγραφών. Μόλις επιβεβαιωθεί, το σύστημα θα αναπαράγει την εγγεγραμμένη διάσκεψη. Κατά την αναπαραγωγή, ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέσα στην εγγεγραμμένη διάσκεψη χρησιμοποιώντας τις εντολές πληκτρολογίου του τηλεφώνου:

  Εντολή Τίτλος Περιγραφή
  4 Ένα λεπτό πίσω Πατήστε 4 για να μεταβείτε ένα λεπτό πίσω.
  5 Παύση/Συνέχιση Πατήστε 5 για παύση, πατήστε 5 ξανά για συνέχεια.
  6 Ένα λεπτό μπροστά Πατήστε 6 για να μεταβείτε γρήγορα ένα λεπτό μπροστά.

 2. Αποκτήστε πρόσβαση στην εγγραφή από τη σελίδα Ιστορικό & Εγγραφές. Η καταγραφή μπορεί να ληφθεί και να κοινοποιηθεί ή να κοινοποιηθεί μέσω ενός συνδέσμου που μπορεί να επικολληθεί μέσα σε ένα email, σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή σε μια ιστοσελίδα.

Διαδικτυακές Συσκέψεις

Χρησιμοποιήστε τις ηλεκτρονικές διασκέψεις για να διοργανώσετε μια διάσκεψη ιστού, για να μοιραστείτε την οθόνη σας και να εμφανίσετε βίντεο χρησιμοποιώντας μια κάμερα. Μεταβείτε στο www.freeconferencecall.com και κάντε κλικ στο Λήψη Εφαρμογής Σταθερού Υπολογιστή στο κάτω μέρος της σελίδας. Ή συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο Ηλεκτρονικές Συσκέψεις στο επάνω μέρος και στη συνέχεια στο Διοργανώστε μια Σύσκεψη για να σας μεταφέρει στο Τοίχο Σύσκεψης. Κάντε κλικ στο Διοργανώστε μια Ηλεκτρονική Σύσκεψηγια να κάνετε λήψη της εφαρμογής για την επιφάνεια εργασίας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη ή ακολουθήστε τις προτροπές για να ξεκινήσετε τη συνάντηση.

Αυτή τη στιγμή, οι χρήστες του Google Chromebook μπορούν επίσης να διοργανώσουν συναντήσεις, χωρίς να απαιτείται λήψη χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα Προβολής Ιστού. Το Chromebook στο Πρόγραμμα Προβολής Ιστού προσφέρει στους οικοδεσπότες όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής για σταθερούς υπολογιστές χωρίς να απαιτείται λήψη, συμπεριλαμβανομένων: του ήχου VoIP, της κοινής χρήσης οθόνης και βίντεο με συνομιλία και της διαχείρισης συνεδρίας.

Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να λάβουν μέρος στις διαδικτυακές συσκέψεις χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα Προβολής Ιστού (το Chrome είναι το συνιστώμενο πρόγραμμα περιήγησης ιστού), κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο της ηλεκτρονικής συνάντησης του οικοδεσπότη. Δεν απαιτείται καμία λήψη από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν το Chromebook θα έχουν την πλήρη λειτουργικότητα της διαδικτυακής συνάντησης.

Σημείωση: Αυτή τη στιγμή, το πρόγραμμα περιήγησης Chrome υποστηρίζει τη βέλτιστη λειτουργικότητα στο Πρόγραμμα Προβολής Ιστού.

Πώς να Διοργανώσετε

Για να διοργανώσετε μια online σύσκεψη με την εφαρμογή για σταθερούς υπολογιστές:

 1. Ενημερώστε τους συμμετέχοντες για την ημερομηνία και την ώρα της σύσκεψης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου, του κωδικού πρόσβασης, του συνδέσμου της διαδικτυακής σύσκεψης και του ID της διαδικτυακής σύσκεψης. Αυτά τα διαπιστευτήρια μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα Πληροφορίες Λογαριασμού, αφού πρώτα συνδεθείτε.
 2. Ξεκινήστε την εφαρμογή για υπολογιστές FreeConferenceCall.com από την επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Κάντε κλικ στο Οικοδεσπότης και συνδεθείτε με τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης σας.
 4. Λάβετε μέρος στο ηχητικό μέρος της διαδικτυακής σύσκεψης κάνοντας πρώτα κλικ στο Τηλέφωνο στον Πίνακα Εργαλείων Διάσκεψης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Τηλέφωνο, καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ακολουθούμενο από δίεση (#) ή Μικρόφωνο & Ομιλητές και έπειτα στο Σύνδεση Τώρα για να συνδεθείτε μέσω VoIP.
 5. Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες της διαδικτυακής σύσκεψης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
Για να διοργανώσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη με το Πρόγραμμα Προβολής Ιστού:
 1. Χρησιμοποιήστε το Chromebook (μόνο το Chromebook υποστηρίζει πλήρη λειτουργικότητα αυτή τη στιγμή), συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και περιηγηθείτε στον Τοίχο Σύσκεψης σας. Κάντε κλικ στο Προσκαλέστε για να προωθήσετε στους συμμετέχοντες την ημερομηνία και ώρα της συνάντησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κλήσης, του κωδικού πρόσβασης και του συνδέσμου της διαδικτυακής σύσκεψης.
 2. Κάντε κλικ στο Διοργανώστε μια Διαδικτυακή Σύσκεψη για να φορτώσετε το Πρόγραμμα Προβολής Ιστού. Ο Πίνακας Εργαλείων Διάσκεψης θα ανοίξει.
 3. Ξεκινήστε το τμήμα ήχου κάνοντας κλικ στο Τηλέφωνο και ακολουθήστε τις προτροπές.
 4. Χρησιμοποιήστε τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής συνάντησης ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Πώς να κοινοποιήσετε την οθόνη σας:

 1. Κάντε κλικ στην Αναπαραγωγή στον Πίνακα Εργαλείων της Σύσκεψης.
 2. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μοιραστείτε.
 3. Κάντε κλικ στηνΈναρξη Κοινής Χρήσης.

Πώς να κάνετε διάσκεψη με βίντεο:

 1. Κάντε κλικ στην Κάμερα στον Πίνακα Εργαλείων της Σύσκεψης.
 2. Επιλέξετε να καλέσετε μέσω τηλεφώνου ή μέσω VoIP στον υπολογιστή σας.
 3. Το βίντεο είναι ζωντανό μόλις η Κάμερα γίνει πράσινη.

Πώς να συνομιλείτε:

 1. Κάντε κλικ στην Συνομιλία στον Πίνακα Εργαλείων της Σύσκεψης.
 2. Στείλτε ένα μήνυμα στην ομάδα ή ένα προσωπικό μήνυμα σε κάποιον συμμετέχοντα.

Πώς να κάνετε εγγραφή:

 1. Εκκινήστε την εφαρμογή για υπολογιστές και κάντε κλικ στην Εγγραφή. Ή κάντε κλικ στο κουμπί Οικοδεσπότης και στη συνέχεια στην Εγγραφή από τον Πίνακα Εργαλείων της Σύσκεψης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση Στούντιο.
 2. Διαλέξτε τις επιλογές εγγραφής (ήχος, κοινή χρήση οθόνης, βίντεο) και Συνέχεια.
 3. Επιλέξτε τις προτιμήσεις ήχου σας ή/και αντικείμενα για να τα διαμοιραστείτε.
 4. Η εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως. Σημείωση: Μόνο μία ροή βίντεο θα εγγραφεί με βάση τον ενεργό ομιλητή.
 5. Για να διακόψετε την εγγραφή, κάντε κλικ στηνΕγγραφή. Σημείωση: Κατά την έξοδο από τη σύσκεψη και τον Πίνακα Εργαλείων της Σύσκεψης, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τον σύνδεσμο της εγγραφής σας. Αποκτήστε πρόσβαση στην εγγραφή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο. Αντιγράψτε τον σύνδεσμο στο πρόχειρο ή μεταβείτε στο Ιστορικό & Εγγραφές από τον Τοίχο Σύσκεψης σας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε εγγραφή μιας ηλεκτρονικής σύσκεψης με τη συσκευή iOS σας.

Για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή στην συσκευή iOS σας:

 1. Προσθέστε Εγγραφή Οθόνης στο Κέντρο Ελέγχου στη συσκευή iOS σας πατώντας Ρυθμίσεις, επιλέγοντας Κέντρο Ελέγχου και στη συνέχειαΠροσαρμογή Ελέγχων.
 2. Στη λίστα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, πατήστε το + για να προσθέσετε Εγγραφή Οθόνης.
 3. Σύρετε προς τα πάνω για να προβάλετε το Κέντρο Ελέγχου και να δείτε το εικονίδιο Εγγραφής Οθόνης.

Για να εγγράψετε μια συνεδρία κοινής χρήσης οθόνης και/ή βίντεο κατά τη διάρκεια της συνάντησης σας χρησιμοποιώντας την Εγγραφή Οθόνης:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή του FreeConferenceCall.com. (Εάν δεν την έχετε, κατεβάστε την από το App Store.)
 2. Πατήστε Διοργάνωση για να ξεκινήσετε μια συνάντηση.
 3. Ξεκινήστε την κοινή χρήση οθόνης και/ή τη διάσκεψη βίντεο.
 4. Ανοίξτε το Κέντρο Ελέγχου iOS.
 5. Πατήστε και κρατήστε την Εγγραφή Οθόνης για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές και πατήστε στην Κοινή Χρήση Οθόνης FCC.
 6. Πατήστε στο Έναρξη Μετάδοσης.

  Σημείωση: Όταν ολοκληρώσετε τη συνάντηση σας, η εγγραφή θα είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή FreeConferenceCall.com στις Εγγραφές ή στο διαδίκτυο στο τμήμα Ιστορικό & Εγγραφές της σελίδας Πληροφοριών Λογαριασμού.

Αναβαθμίσεις

Δείτε τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού σας στο FreeConferenceCall.com, στη σελίδα Πληροφορίες Λογαριασμού. Η καρτέλα Δωρεάν Χαρακτηριστικά εμφανίζει τα δωρεάν χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται σε κάθε λογαριασμό. Το τμήμα Αναβαθμίσεις εμφανίζει τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω μιας έγκυρης πιστωτικής κάρτας.

Ήχος Χωρίς Χρέωση

Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει στους καλούντες από τις Η.Π.Α. ένα αριθμό τηλεφώνου χωρίς χρέωση. Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι υπεύθυνος για τις χαμηλές χρεώσεις κλήσης του αριθμού τηλεφώνου χωρίς χρέωση ανά καλούντα, ανά λεπτό.

Μόλις αγοράσετε ήχο χωρίς χρέωση, αυτός θα γίνει ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου. Για να ξεκινήσουν τη διάσκεψη οι συμμετέχοντες από τις Η.Π.Α. καλούν τον αριθμό τηλεφώνου χωρίς χρέωση για να συνδεθούν, στη συνέχεια εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης ακολουθούμενο από δίεση (#).

Σημείωση: Όλοι οι συμμετέχοντες εκτός των Η.Π.Α. μπορούν να βρουν ένα τοπικό εγχώριο αριθμό κλήσης και κωδικό πρόσβασης τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση.

Προσαρμοσμένη Μουσική Αναμονής

Μεταφορτώστε τη μουσική αναμονής της επιλογής σας, την οποία θα ακούν οι καλούντες ενώ περιμένουν. Για να αλλάξετε τη μουσική αναμονής από την προεπιλεγμένη, κατεβείτε προς τα κάτω στο τμήμα Προσαρμοσμένη Μουσική Αναμονής και κάντε κλικ στο κουμπί του ραδιοφώνου για Προσαρμοσμένη Μουσική Αναμονής. Κάντε κλικ στο Μεταφόρτωση και επιλέξτε ένα αρχείο ήχου από τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στην Αναπαραγωγή για να ακούσετε το αρχείο που μεταφορτώσατε.

Σημείωση: Η υπηρεσία υποστηρίζει μορφές αρχείων .mp3 και .wav.

Προσαρμοσμένος Χαιρετισμός

Ανεβάστε ή εγγράψτε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα χαιρετισμού που θα αναπαράγεται όταν συμμετέχουν οι καλούντες. Για να αλλάξετε τον χαιρετισμό, μετακινηθείτε προς τα κάτω όπου θα βρείτε τον Προσαρμοσμένο Χαιρετισμό και κάντε κλικ στο κουμπί του ραδιοφώνου για τον Προσαρμοσμένο Χαιρετισμό. Κάντε κλικ στο κουμπί Μεταφόρτωση και επιλέξτε ένα αρχείο ήχου από τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στην Αναπαραγωγή για να ακούσετε το αρχείο που ανεβάσατε.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα χαιρετισμό, κάντε κλικ στην Εγγραφή και επιτρέψτε στο FreeConferenceCall.com να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο σας. Ξεκινήστε την ομιλία και μετά κάντε κλικ στη Διακοπή όταν τελειώσετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Αναπαραγωγή για να το ακούσετε και στην Ακύρωση για να τον εγγράψετε ξανά ή στην Αποθήκευση για να το κρατήσετε.

Σημείωση: Η υπηρεσία υποστηρίζει μορφές αρχείων .mp3 και .wav.

Ένας Αριθμός

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συνδεθούν χωρίς κωδικούς πρόσβασης. Ο διοργανωτής λαμβάνει μια ειδοποίηση κειμένου όταν καλέσει ο πρώτος συμμετέχων. Ο διοργανωτής αναγνωρίζεται όταν καλεί από ένα καταχωρημένο αριθμό κινητού.

Μόλις αγοράσετε την υπηρεσία Ένας Αριθμός, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διοργανωτή και ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις κειμένου. Για να ξεκινήσει η διάσκεψη, οι καλούντες από τις Η.Π.Α καλούν τον Έναν Αριθμό για άμεση σύνδεση. Ο διοργανωτής μπορεί να συνδεθεί κάνοντας κλικ στο κείμενο που αποστέλλεται όταν ο πρώτος συμμετέχων λάβει μέρος στην κλήση.

Για να δείτε περισσότερα σχετικά με την υπηρεσία ειδοποιήσεων, επισκεφτείτε τη σελίδα Υποστήριξη Υπηρεσίας Ένας Αριθμός ή δείτε τους Όροι Υπηρεσίας.

Σημείωση: Όλοι οι συμμετέχοντες εκτός των Η.Π.Α. μπορούν να βρουν έναν τοπικό εγχώριο αριθμό κλήσης και κωδικό πρόσβασης τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση.

Κατεβάστε τις Οδηγίες Οικοδεσπότη